Adavédelmi tájékoztató

Hatályba lépés dátuma: 2017. május 17.


A Magnolia  (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
Adatkezelés kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettség (számlázás) teljesítése érdekében.
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak megfelelően kezeli.
Az Adatkezelő nem kezel regisztrációval, hírlevél küldéssel kapcsolatos adatokat, mert ilyen tevékenységek a weboldalon nem történnek.

Az adatkezelő adatai:
Az adatkezelő neve: Szekeres Ildikó
Az adatkezelő címe: 6000 Kecskemét, Lestár tér 1.
Az adatkezelő elérhetősége: magnoliabyildo@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

A webshop üzemeltetése során fellépő adatkezelési estek:

Az adatkezelés során az Adatkezelő a nevedet, lakcímedet, telefonszámodat, e-mail címedet, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben rendelést adtál le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik.
Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

A Vásárló rendelése során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 
A kezelt adatok köre: a Vásárlók által a rendelés során megadott,a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:
Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, 
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Magnolia  szállítmányozási munkatársai:

 

 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből  és  számokból  álló  információcsomag,  amit  honlapunk  a böngésződnek  küld  el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát.
Az általunk használt cookie-k  (sütik) nem tartalmaznak személyes  információkat, és nem alkalmasak  az  egyéni  felhasználó  azonosítására. A cookie-k  (sütik)  gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az eszközöd tárol.
Néhány  cookie  (süti) a honlap bezárása után  megszűnik,  néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az eszközön.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az  adatkezelés  hátterét  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Te hozzájárulásod.

Csak a működéshez szigorúan szükséges cookie-kat használunk:
Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek,  és  lehetővé  teszik  a  weboldal  alapvető  funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lenne elérhető számodra. Ezen típusú cookie-k nagy része kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Kivétel ez alól pl. az a süti, ami azt tárolja,
hogy az adott eszközön el lett fogadva a sütik használata az oldalon, személyes adatokat azonban ezek sem tartamaznak. Ha szeretnéd, akár még ezeket is törölheted a lentebb található gomb segtségével.

Az adatkezelés során a Vásárlót megillető jogok:

- a hozzájárulás visszavonásának joga
- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
- helyesbítéshez való jog
- adatkezelés korlátozása,
- törléshez való jog
- tiltakozáshoz való jog
- panasz benyújtására való jog

Ha a Vásárló korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Vásárló  kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 
Ha a Vásárló nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 

Panasz benyújtására való jog: 
Amennyiben a Vásárlónak panasza van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük lépenj velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken.
A Vásárlónak jogában áll az alábbi felügyeleti szervekhez is fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu


Az oldal által használt sütiket az alábbi gombbal törölheted:
Az oldal csak a működéséhez feltétlenül szükséges Cookie-kat használja. Hogyan védjük az adataid? Bővebben az Adatvédelmi tájékoztatóban.
OK