Adavédelmi tájékoztató


A Magnolia  (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 
Az adatkezelő neve: Szekeres Ildikó
Az adatkezelő címe: 6000 Kecskemét, Lestár tér 1.
Az adatkezelő elérhetősége: magnoliabyildo@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Vásárló rendelése során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 
A kezelt adatok köre: a Vásárlók által a rendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:
Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Magnolia  szállítmányozási munkatársai:

 

A Vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél :
 - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
 - személyes adatainak helyesbítését, 
 - személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

Ha a Vásárló korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Vásárló  kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 
Ha a Vásárló nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.